1Ile muszę mieć lat, aby rozpocząć kurs na prawo jazdy?
Minimalny wymagany wiek dla kategorii:
B to 17 lat i 9 miesięcy
C 20 lat i 9 miesięcy
2Jak można się zapisać na kurs prawa jazdy?
Na kurs można się zapisać telefonicznie, przez Facebook (OSKSuperleka), formularz na stronie www oraz bezpośrednio w biurze OSK.
3Jakie dokumenty należy załatwić przed rozpoczęciem kursu?
Należy uzyskać PKK (profil kandydata na kierowcę) tj. złożyć w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna);
  • zgodę rodziców - jeżeli jest wymagana (minimum 17 lat, 9 mcy);
  • dokument ze zdjęciem (dowód/paszport).
4Ile czasu trwa kurs na prawo jazdy?
Kurs trwa średnio 2- 2,5 miesiąca. Czas trwania kursu uzależniony jest m.in. od dyspozycyjności kursanta i ilości osób na danym kursie.
5Czy mogę rozpocząć kurs jednocześnie na kategorię C i CE?
Tak, można realizować kurs jednoczesny, natomiast warunkiem przystąpienia do egzaminu z kategorii CE jest pozytywny wynik z egzaminu na kategorię C.
6Gdzie zdaje się egzamin państwowy i jak mogę się na niego zapisać?
Egzamin Państwowy na kategorię B można zdawać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu drogowego w Bolesławcu lub w Lubaniu. Egzamin na kategorię C, CE można zdawać w WORD w Jeleniej Górze. Na egzamin państwowy można się zapisać przez stronę internetową www.info-car.pl, osobiście w biurze WORD lub przez swojego instruktora prowadzącego.
7Jak wygląda eksternistyczny kurs prawa jazdy?
To kurs prawa jazdy bez konieczności odbywania zajęć teoretycznych. Kursant testów uczy się sam, po czym zdaje Państwowy egzamin teoretyczny w Word. Po zdanym egzaminie w OSK realizujemy tylko zajęcia praktyczne i z pierwszej pomocy.